Oświadczenie

Z treści zawartych na tej stronie internetowej nie można w żaden sposób wywodzić żadnych praw ani też wysuwać żadnych roszczeń.Pomimo, że przy opracowywaniu treści tej strony internetowej dołożono najwyższej staranności, możliwe jest, że niektóre informacje (z biegiem czasu) mogą stać się nieaktualne lub nieprawidłowe.Van der Vorm Vastgoed Groep nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które mogą wyniknąć z wykorzystania danych ze strony stworzonej przez Van der Vorm Vastgoed Groep.Van der Vorm Vastgoed Groep niniejszym zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za szkody wynikające z wykorzystania tych danych lub danych, do których odsyłają linki na tej stronie (stronach).Dane na tej stronie mogą zostać zmienione bez ostrzeżenia.

Van der Vorm Vastgoed Groep nie udziela żadnych gwarancji co do charakteru i treści informacji zawartych na stronie i nie ponosi odpowiedzialności za treść tych informacji ani za skutki ich wykorzystania.Van der Vorm Vastgoed Groep nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku dostępu do strony i korzystania z niej.Nie udziela się również gwarancji na bezbłędne i nieprzerwane funkcjonowanie strony.Odsyłacze lub linki do innych stron lub źródeł, które nie są własnością Van der Vorm Vastgoed Groep, zostały zamieszczone wyłącznie w celach informacyjnych dla użytkownika strony.Van der Vorm Vastgoed Groep nie ponosi odpowiedzialności za dostępność tych stron lub źródeł.Van der Vorm Vastgoed Groep nie ponosi odpowiedzialności w odniesieniu do treści, reklam, produktów lub innych kwestii na takich stronach lub źródłach lub dostępności.Van der Vorm Vastgoed Groep nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek formy szkód lub strat spowodowanych przez lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na treści, towarach lub usługach oferowanych na takich stronach lub źródłach.

© Copyright Wszelkie prawa zastrzeżone.Żadna część tej strony (informacje, obrazy, grafiki), nie może być kopiowana lub przechowywana w bazie danych, w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek środków, elektronicznych, cyfrowych, mechanicznych, ręcznych, fotograficznych lub innych.